Hvorfor skabeloner?

EVT---adoptionsnaevnets-arsberetning-2013-1

Adoptionsnævnet ville gerne selv kunne skrive og udgive deres rapporter,bl.a. deres årsrapporter. De fik udarbejdet en skabelon til Word. I skabelonen passede farveholdningen til deres designlinje, og jeg udarbejdede små vignetter, som medarbejderne kunne bruge og sætte ind på siderne for at skabe variation.

Arbejdsmarkedsstyrelsen fik udarbejdet skabeloner til de fem regioner i Danmark for at kunne udarbejde ensartede rapporter fra de fem områder. Her designede vi også excel-ark med grafer i deres farveholdning.